Belsteun helpt (kosteloos) werknemers die vragen hebben over ziekte en werk

U kiest er niet voor om ziek te worden en alles wat er op u af komt aan rechten en plichten, kan ook nog eens overweldigend zijn. Belsteun kan u helpen met uitzoekwerk en voorbereiding; zo weet u een beetje wat u te wachten staat.

Mijn bedrijfsarts neemt me niet serieus.
Hoe kan ik zorgen dat hij naar me luistert?

Ik wil re-integreren, maar er gebeurt zo weinig. Kan ik meer doen dan ik al doe?

Zou het helpen om me ziek te melden nu ik tegen mijn grenzen oploop?
Wat heeft dat voor consequenties?

Informatie en advies over ziekte, werk en uitkeringen 

Wie kan er terecht bij Belsteun?

Iedereen met een baan die ziek is of ziek wordt en wil weten wat te doen. Belsteun kan werknemers in loondienst of mensen met gezondheidsproblemen die willen solliciteren naar een baan in loondienst bij grote of kleine bedrijven adviseren. Ook als u al bij een bedrijfsarts bent geweest, kunt u bellen. Belsteun kan helpen bij het aanvragen van een WIA-uitkering of als u vragen heeft over solliciteren tijdens ziekte. Belsteun kan ook helpen bij bezwaar en beroep op een beslissing. Kortom onafhankelijk advies en informatie over wet- en regelgeving

Wie kan er niet terecht bij Belsteun?

Zelfstandigen kunnen we helaas niet helpen, net zo min als mensen met vragen over pensioenen of AOW. Ook kan Belsteun niks zeggen over de concrete berekeningen van bedragen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Zodra u belt met Belsteun kan een inschatting gemaakt worden van de situatie. Soms is een concrete vraag direct te beantwoorden, of er wordt een afspraak gemaakt voor een langer gesprek. Dat geeft wat tijd voor het eventueel uitzoeken van informatie. Zo’n vervolggesprek duurt meestal 20 tot 30 minuten.

Hou er rekening mee dat er ook vragen zijn waar geen antwoord op te vinden is.

En natuurlijk kan Belsteun u ook doorverwijzen naar een patiëntenvereniging, een vakbond of zorgorganisatie.

En wie krijgt u dan aan de telefoon?

Tessa van Dantzig werkte in het verleden als adviseur bij een informatiecentrum op het gebied van sociale zekerheid bij ziekte en werk. Toen de subsidie ophield en haar werk daarmee stopte, wilde ze graag informatie en advies blijven geven. “Ik vind het ontzettend leuk om mensen te helpen en bij vragen te adviseren. Dat geeft me een goed gevoel. Ook als mijn kennis tekort schiet over WIA-uitkeringen, een gesprek met de bedrijfsarts of tips voor solliciteren tijdens ziekte, weet ik vaak waar ik informatie op kan zoeken. Als ik geen antwoord heb, zal ik dat natuurlijk aangeven”.